اثر قهوه بر آلزایمر

اثر قهوه بر آلازایمر

اثر قهوه بر آلزایمر

مطالعات مختلف در داخل آزمایشگاه و هم چنین در داخل بدن، مکانیسم های گوناگونی را در چگونگی تاثیرگذاری مثبت کافئین در روند پیشگیری و درمان بیماری های عصبی از جمله آلزایمر ارایه کرده اند.

خواص قهوه

خواص آنتی اکسیدانی و محافظتی در برابر استرس اکسیداتیو، کاهش پپتید های بتاآمیلوئیدی در پلاسمای خون و به دنبال آن کاهش میزان بتا و گاما سکرتاز، مهار کردن گیرنده های آدنوزینی و به دنبال آن افزایش آزادسازی استیل کولین و نور آدرنالین و افزایش GCSF و اینترلوکین 10 و 6 در پلاسما از جمله مکانیسم های مثبتی است که کافئین می تواند با حضور خود در روند تقویت حافظه و پیش گیری از بیماری عصبی داشته باشد. مقدار و دوز کافئین مصرفی در روند تاثیرگذاری بسیار قابل اهمیت است و مصرف نامتعادل آن میتواند دارای اثرات مضری بر بدن باشد.

 

 

 

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه