ارتباط میزان کلسترول خون در حافظه و یادگیری انسان

میزان کلسترول خون و میزان یادگیری

ارتباط میزان کلسترول خون در حافظه و یادگیری انسان

 

همانطور که میدانیم مغز چرب ترین عضو بدن ما است و ۶۰درصد از چربی تشکیل شده است. برای اینکه مغز درست کار کند نیازیه چربی کافی بخصوص کلسترول دارد. اتصالات بین سلولهای عصبی که برای حافظه و یاد گیری ما لازم است بدون کلسترول اتفاق نمی افتاد .

نتایج پژوهش ها

پژوهشها نشان داده اند ،کسانی‌که دچار کمبود کلسترول هستند ، عملکرد مغزشان مختل می‌شود و افسردگی ،بی قراری و افکار آسیب به خود در این گروه بیشتر است. بنابراین افرادی که داروهای ضد چربی مانند آتورواستاتین ، رزوواستاتین و فنوفیبرات مصرف می کنند ، لازم است با انجام آزمایشات دوره ای کلسترول خونشان را چک کنند و در صورتیکه کلسترول آنها زیر ۱۶۰ باشد باید با مشورت پزشک شان میزان دارو را کاهش دهند.

 

 

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه