اقدامات لازم برای کاهش کلسترول

کلسترول

اقدامات لازم برای کاهش کلسترول

اقدامات لازم برای کاهش کلسترول یکی از نگرانی های است که بسیاری از مردم با آن درگیر هستند. در ادامه به بررسی روش های مقابله با این مسئله می پردازیم.

کاهش وزن بدن

موثرترین اقدام برای کاهش سطح کلسترول تام و LDL، کاهش وزن بدن است. به طوری که با ۱۰ درصد کاسته شدن از وزن فعلی افراد چاق، مقدار  TG آنها تا ۳۰ درصد و LDL آن ها تا ۱۲ درصد پایین خواهد آمد و HDL آن ها    ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از حد فعلی خواهد رسید.

مواد غذایی حاوی فیبر

استفاده از مواد غذایی حاوی فیبرهای محلول و نامحلول. با گنجانیدن سبزی ها و میوه ها و دانه های کامل غلات و حبوبات و نان های سبوس دار در جیره روزانه.

کاهش مصرف روغن جامد

کاهش مصرف روغن های جامد حاوی اسیدهای چرب اشباع ؛ مثل روغن های حیوانی، لبنیات پرچرب، روغن های نباتی هیدروژنه شده و جامددر مقابل افزایش مصرف روغن های نباتی مایع به خصوص روغن زیتون.

ورزش

 تنظیم برنامه ورزشی حداقل سه بار در هفته، به منظور افزایش سطح HDL

انرژی

 انرژی مورد نیاز در برنامه روزانه، باید ۵۰ تا ۶۰ درصد از قندها خصوصا قندهای مرکب و ۱۰ تا ۲۰ درصد از پروتئین های حیوانی و گیاهی، کمتر از ۳۰ درصد از چربی ها که ۷ تا ۱۰ درصد آن اشباع شده، ۱۰ تا ۱۵ درصد از چربی های اشباع نشده یک باندی و ۷ تا ۱۰ درصد از چربی های اشباع نشده چند باندی باشد. سهمیه روزانه باید حاوی ۳۵-۳۰ گرم فیبر و حداکثر  ۳۰۰ میلیگرم کلسترول و حداکثر ۶ گرم نمک طعام باشد.
منبع: دفتر بهبود تغذیه جامعه
مدیر سیستم
ارسال دیدگاه