توصیه هایی مهم برای داشتن فعالیت بدنی مناسب

توصیه هایی مهم برای داشتن فعالیت بدنی

توصیه هایی مهم برای داشتن فعالیت بدنی مناسب

  • عادت های کم تحرکی مثل تماشا تلویزیون را محدود کنید.
  • میزان انرژی و کالری غذای مصرفی خود را کنترل کنید.
  • اگر اتومبیل شخصی دارید قبل از رسیدن به مقصد پارک کرده و بقیه مسیر را پیاده روی کنید.
  • گزینه های ورزشی بسیار زیادی وجود دارد که می توانند انتخاب شوند. سعی کنید فعالیت هایی داشته باشید که از آن لذت ببرید.
  • خانواده و دوستان را وادار کنید که به همراه شما بیشتر فعالیت داشته باشند تا هم از شما حمایت کنند و هم آنها را در بهبود سالمتی شان کمک کنید.
  • به دوستان و خانواده خود بگویید که شما بیشتر فعال شده اید و برای دلگرمی بیشتر آنها را دعوت به همراهی کنید.
  • سطح فعالیتی خود را افزایش دهید. خود را زیاد خسته نکنید
  • فعالیت هایی را انتخاب کنید که از آنها لذت می برید مثل باغبانی، دوچرخه سواری یا پیاده روی.
  • فعالیت هایی مثل پیاده روی، دویدن نرم و طناب زدن یا نرمش را انتخاب کنید که نیاز به وسایل و تجهیزات خاصی نداشته باشند

 

سایر محصولات جان ویر

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه