دوچرخه سواری، یعنی مرگ آرام اقتصاد جهانی

دوچرخه سواری

دوچرخه سواری، یعنی مرگ آرام اقتصاد جهانی

یک دوچرخه سوار برای اقتصاد کشور فاجعه بار است، زیرا او ماشین نمی خرد و برای خرید ماشین هم وام نمی گیرد. پولی برای بیمه پرداخت نمی کند و سوخت هم نمی خرد. برای نگهداری و تعمیرات دوچرخه هزینه ای پرداخت نمی کند، پولی صرف پارکینگ نمی کند و منجر به تصادفات شدید هم نمی شود! اون به بزرگ راه های چند لاینه نیاز ندارد. به باشگاه ورزشی و داروهای لاغری نیاز ندارد زیرا چاق نمی شود! این افراد سالم، برای اقتصاد فایده ای نداشته و لازم هم نیستند، زیرا آنها پولی برای خرید انواع داروها نخواهند پرداخت. همچنین به بیمارستان و دکتر نیاز ندارند! دوچرخه سواران هیچ چیز به تولید خالص ملی نخواهند افزود!

آنسوی دیگر

در نقطه مقابل، هر رستوران مک دونالد علاوه بر افرادی که بطور مستقیم در آن کار می کنند، حداقل 30 شغل ایجاد می کند : 10 متخصص قلب 10 دندانپزشک و 10 متخصص تغذیه و این مساله ای است که ارزش درنظر گرفته شدن دارد! ضمیمه : پیاده روی و نرمش از آن هم بدتر است زیرا افراد پیاده و ورزشکار حتی همان دوچرخه را هم نمی خرند

 

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه