رژیم فاقد گلوتن

رژیم فاقد گلوتن

عادت کردن به استفاده از رژیم غذایی فاقد گلوتن ، نیاز به تغییرات ی در شیوه زندگی دارد. کلید درک ر ژ یم غذایی فاقد گلوتن ، مطالعه در برچسبهای غذایی است. اگر غذایی مشکوک است ، از آن اجتناب نموده و فرآورده مشابه آن را که مطمئن هستید فاقد گلوتن است بیابید.

غذاهای حاوی اجزاء زیر مشکوک بوده ونباید مصرف شوند تا زمانیکه کاملا از امنیت آنها اطمینان حاصل شود :

  •  نشاسته غذایی تغییر یافته
  • پروتئینهای هیدرولیزه سبزیجات
  • سس سویا
  • سوپ برنج قهوه ای
  • آدامس سبزیجات
  •   آگاه باشید که داروها نیز ممکن است شامل اجزای گلوتن باشند
مدیر سیستم
ارسال دیدگاه