نکاتی برای خوش فرم نگه داشتن اسکراب های پرستاری

نگه داشتن اسکراب های پزشکی

نکاتی برای خوش فرم نگه داشتن اسکراب های پرستاری

نکاتی برای خوش فرم نگه داشتن اسکراب های پرستاری در این مقاله به بررسی نکاتی خواهیم پرداخت که باعث می شود اسکراب های پزشکی در بهترین حالت خوش فرم به نظر برسند. نگه داشتن اسکراب های پزشکی در یک وضعیت مناسب بسیار ضروری به نظر می رسد. نگه داشتن اسکراب برای ایمنی بدن شما می باشد نه فقط برای تمیز نگه داشتن ظاهر شماست. ضدعفونی کردن اسکراب ها، روپوش ها، مانتو های پزشکی قبل از شیفت کاری بعدی بسیار مهم می باشد. با این حال نکاتی برای ضد عفونی کردن لباس در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت که به بررسی آنها می پردازیم.

 

قبل از شستشو اسکراب

قبل از شستشو اسکراب ها آنها را جداگانه در آب سرب با نصف فنجان سرکه بشوریید. این مرحله به حفظ ظاهر و افزایش طول عمر اسکراب های کمک می کند. در واقع این مرحله به تثبیت رنگ اسکراب کمک می کند.

 

حفظ اسکراب ها برای محیط کار

قبل از شیفت، اسکراب‌های تمیز را در کیسه‌های هوا بسته قرار دهید تا از میکروب‌ها و عفونت‌ها محافظت کنید.

 

اسکراب های خود را به صورت VIP نگه دارید

با اسکراب های خود مانند سایر لباس خود رفتار نکنید. البسه پزشکی مانند مانتو، روپوش و اسکراب به ضد عفونی کردن کامل تری احتیاج دارند و آنها با سایر لباس های خود یکجا قرار ندهید. در صورت وجود لکه در اسکراب ها حتماً از یک لکه بر قوی استفاده کنید.

 

اسکراب های را دو مرتبه بشویید

برای ضدعفونی اسکراب ها، باید بار آنها را طی دو دوره شستشو بشویید.  سعی کنید اسکراب های در یک ظرف بزرگ برای شستشو قرار دهید.

 

اسکراب های خود را تازه نگه دارید

بعد از خشک شدن اسکراب ها آنها با استفاده از اتوی پرسی بزرگ اتو کنید. این یک مرحله مهم برای تمیز نگه داشتن اسکراب ها می باشد. زیرا گرمای اتو موجب از بین رفتن میکروب ها می شود. قبل از استفاده از اسکراب حتماً آنها را در یک کیسه تمیز و خشک قرار دهید.

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه