ورزش و پوکی استخوان

ورزش و پوکی استخوان

ورزش و پوکی استخوان

ورزش های وزنی و انقباض عضلات می تواند چگالی استخوان های ستون فقرات را افزایش دهد. توصیه می شود افراد ، سه الی چهار بار در هفته ورزش های هوازی را به مدت  ۲۰ الی ۳۰ دقیقه انجام دهند تا توده استخوانی آنها افزایش پیدا کند. در مطالعات انجام شده، آهسته دویدن، پیاده روی کردن و بالا رفتن از پله ها، سه بار درهفته به همراه مصرف ۱۵۰۰ میلی گرم کلسیم در روز، چگالی استخوانی را افزایش میدهد اثر ورزش در استخر بر روی افزایش چگالی استخوانی مشخص نشده است. افرادی که به پوکی استخوان مبتلا هستند یا توده استخوانی پایینی دارند باید در مورد ورزش کردن با احتیاط رفتار کنند.

 

 

 

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه