پروبیوتیک های کاهنده کلسترول

پروبیوتیک های کاهنده کلسترول

یک رویکرد جدید در درمان رژیمی کلسترول بالا با استفاده از پروبیوتیک ها یعنی همان میکروب هایی که وقتی به مقدار کافی تشکیل می شوند به سلامت بدن میزبان کمک می کنند-نمایش داده شد. مشاهده شد باکتری پروبیوتیک که بیشتر متعلق به باکتری لاکتیک اسید و بیفیباکتریایی که قادر به زیستن در میکروبیوم روده ای هستند به چندین طریق اثرات مفیدی روی سلامتی اعمال می کنند و اخیرا توجه زیادی را به دلیل خواص بالقوه ضد کلسترولی خود جلب کرده اند. در واقع چندین آزمایش درون تنی نشان می دهند که مصرف پروبیوتیک ها میزان کلسترول سیستمی را کاهش می دهد و همچنین موجب کاهش در چربی های خون می شود..

 

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه