پوکی استخوان

پوکی استخوان

پوکی استخوان

طبق گفته سازمان جهانی بهداشت ،پوکی استخوان اختلال اسکلتی عمومی از کم شدن توده استخوان هاست،که به شکستگی منجر می شود. پوکی استخوان شرایطی است که اگر به درستی و در زمان مناسب تشخیص داده شود قابل پیشگیری و قابل درمان خواهد بود. بطور کلی دو نوع پوکی استخوان وجود دارد

پوکی استخوان نوع ۱

این نوع پوکی استخوان عموما در زنان بعد از یائسگی رخ می دهد. در این شرایط مقدار استروژن در بدن به شدت کاهش پیدا می کند. این فرآیند باعث از دست رفتن ماده موجود در استخوان می شود. این نوع پوکی استخوان در خانم ها رواج و شیوع بیشتری دارد و بین سنین ۵۰ الی ۷۰ سالگی توسعه پیدا می کند. در این فرایند معمولا مقدار استخوان های ترابکولار کاهش پیدا می کند. کاهش در استحکام کلی استخوان ها به شکستگی های مچ دست و ستون فقرات منجر می شود.

پوکی استخوان نوع ۲

این نوع پوکی استخوان عموما بعد از سن ۷۰ سالگی دیده می شود و زنان را دوبرابر بیشتر از مردان درگیر خود می سازد. پوکی استخوان نوع ۲ در برگیرنده نازک شدن استخوان های اسفنجی ترابکولار و نیز استخوان های سخت کورتیکال است. این فرایند اغلب به شکستگی لگن و مهره ها می انجامد.

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه