چه انتظاری از کرونا در تابستان باید داشته باشیم

چه انتظاری از کرونا در تابستان باید داشته باشیم

مجموع میانگین ابتلا در هفته به 80 هزار مورد در ایالت متحده رسیده در حالی که این آما در هفته گذشته 30 هزار مورد بوده است. موارد بستری نسبت به هفته ها گذشته نزدیک 50 درصد رشد داشته است. به فصل تابستان نیز نزدیک می شویم و برخی از نواحی اجبار استفاده از ماسک را لغو می کنند.  قیمت اسکراب پزشکی ، مانتو شلوار پزشکی، مانتو شلوار جراحی، مانتو  شلوار پزشکی با جان ویر تماس بگیرید.

چه رفتاری را در تابستان انتظار داریم

مسیر همه‌گیری در ایالات متحده اغلب هفته‌ها از بریتانیا و اروپا عقب‌تر بوده است، جایی که به نظر می‌رسد گونه های جدید ابتدا از این کشورها وارد می‌شوند، بنابراین می‌توانیم به آن مناطق نگاه کنیم تا پیش‌بینی کنیم تابستان امسال در ایالات متحده چه اتفاقی خواهد افتاد.  Omicron و انواع آن این توانایی را دارند که حتی افرادی را که وضعیت واکسیناسیون به‌روز دارند و کسانی که قبلاً به یکی از ویروس‌های کووید آلوده شده‌اند را آلوده کنند. این امر، همراه با کاهش فاصله گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک، به انتقال سریع ویروس در جمعیت ما کمک می کند. خوشبختانه اکثر موارد خفیف هستند و نیازی به بستری شدن ندارند.   برای دریافت اطلاعات البسه پزشکی و قیمت آنها با فروشگاه جان ویر تماس بگیرید. برای کسب اطلاعات از روپوش های پزشکی اسپرت با ما تماس بگیرید.

عوامل اصلی در تعیین چگونگی وقوع موج قابل توجه COVID-19 در تابستان امسال چیست؟

مهم‌ترین عامل مرتبط با موارد کووید و بستری شدن در بیمارستان‌ها در شهرهای ایالات متحده در طول موج دلتا، پوشش واکسیناسیون بود. در طول افزایش Omicron BA.1 در طول زمستان، نرخ واکسیناسیون در یک منطقه نیز به شدت با بستری شدن در بیمارستان کووید مرتبط بود. هر موج COVID-19 مصونیت را در جمعیت ایجاد می‌کند و انتقال به طور قابل پیش‌بینی کند می‌شود، بنابراین عامل اصلی افزایش یا عدم افزایش موارد در تابستان امسال، ظهور یک نوع فرعی جدید با قابلیت انتقال بیشتر است. قیمت اسکراب پزشکی ، مانتو شلوار پزشکی، مانتو شلوار جراحی، مانتو  شلوار پزشکی با جان ویر تماس بگیرید.

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه