8 راه آسان برای کاهش استرس و اضطراب در محل کار

8 راه آسان برای کاهش استرس و اضطراب در محل کار

8 راه آسان برای کاهش استرس و اضطراب در محل کار

با توجه به بازگشت به کار بعد از اتمام همه گیر کرونا نیاز است کارمندران برای رفع استرس و اضطراب در محیط کار موارد زیر را مد نظر قرار دهند.

  • به جای واکنش، اقدام کنید.
  • نفس عمیق بکشید
  • حواس‌پرتی‌ها را حذف کنید
  • روز خود را برای انرژی و تمرکز برنامه‌ریزی کنید
  • غذای مناسب بخورید و خوب بخوابید
  • نگاه خود را عوض کنید
  • سریع آرام شوید
  • استرس خودخواسته را تشخیص دهید
  • اولویت‌هایتان را مشخص کنید

 

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه