کلسیم چه فعالیتهایی را در بدن به عهده دارد

فعالیت های کلسیم در بدن

کلسیم چه فعالیتهایی را در بدن به عهده دارد

چنانچه دچار درد و گرفتگی عضلات شده‌اید، دست‌ها و پاهایتان سوزن سوزن می‌شود یا بی‌حس است و با شكستگی‌های مكرر دست و پا روبه‌رو هستید، باید مصرف مواد غذایی حاوی كلسیم را افزایش دهید.

فعالیتهای کلسیم دربدن:

  • ضربان قلب را تنظیم می نماید.
  • در تنظیم کار سیستم اعصاب بدن به خصوص درانتقال تحریکات عصبی نقش اساسی دارد.
  •  کلسیم عامل استحکام استخوان هااست. کلسیم کافی باید در غذای نوجوانان قبل از بلوغ وجودداشته باشد تااستخوانها تراکم مناسبی بیابندو درسالمندی به پوکی استخوان مبتلا نشوند.
  •  کلسیم برای انقباض عضلات ضروری است و تا کلسیم وجود نداشته باشد حرکت امکان پذیر نیست.
  •  بی خوابی را کاهش می دهد.
  • در متابولیسم آهن بدن مؤثر است.
  • کلسیم در یکی از مراحل انعقاد خون دخیل است.

 

مدیر سیستم
ارسال دیدگاه